Overhalla kommune i Nord-Trøndelag har ca. 3850 innbyggere.  Kommunesenteret ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband (ca. 20 km øst for Namsos)
Kommunen har 2 grunnskoler med til sammen 520 elever og kulturskole. Det satses mye på å gi elevene et godt undervisningstilbud gjennom dyktige ansatte og et godt tilrettelagt læringsmiljø. Kommunen har det siste året blitt lagt merke til gjennom innføring av personlige læringsbrett for alle elever i grunnskolene og deltakelse i den nasjonale satsningen «Realfagskommune».
Overhalla kommune er ”røykefri” og miljøsertifisert ISO 14001. Se ellers kommunens hjemmesider.

Vil du være med på spennende skoleutvikling?

Hunn skole ligger på Skage midt mellom kommunesenteret i Overhalla og Namsos. Skolen har ledig stilling som assisterende rektor. Stillingen vil bestå av 50% ledelse. I tillegg blir stillingen tillagt 50% undervisning eller andre pedagogiske utviklingsoppgaver.

Tiltredelse 1. august 2017.

Hunn skole er en 1 – 7 skole med 150 elever og 50 barn i skolefritidsordningen. Skolen har en stab med ca 18 årsverk.

Vi ønsker søkere som

  • Har evne til å lede pedagogisk utviklingsarbeid og som er resultatorientert.
  • Har evne til å inspirere og samarbeide godt med elever, ansatte og foreldre.
  • Har ledererfaring og/eller lederutdanning.
  • Har et positivt og reflektert elevsyn.
  • Har kunnskap om nasjonale læreplaner og skolerelatert yrkeserfaring.
  • Har minimum 30 studiepoeng i minst ett av fagene norsk, matematikk eller engelsk.
    Fortrinnsvis engelsk, men ikke avgjørende.
  • Har nødvendige basiskunnskaper i bruk av IKT, og ser nytten av digitale verktøy i undervisningen.
  • Har en løsningsfokusert lederstil.

Alle elever i kommunen bruker personlige læringsbrett (iPad) i undervisningen.  Den som ansettes vil få opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett. Kommunen deltar i den nasjonale satsningen «Realfagskommune» og kommunestyret har nylig vedtatt realfagsstrategi for perioden 2016 – 2020. En egen prosjektleder er tilsatt for å jobbe med pedagogisk bruk av læringsbrett og realfag i skolene, i samspill med ansatte og ledere på våre skoler.

Nærmere opplysninger fås hos rektor Carina Bergin Gustavsen (mobil 48 02 01 85) eller fagsjef for oppvekst Dagfinn Johansen (tlf. 97 95 85 80)

Den som blir tilsatt, må legge fram politiattest av ny dato.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema innen 1. april 2017.