Overhalla deltok i modellkommuneprosjektet sammen med 3 andre kommuner i Nord-Trøndelag i 2007-2008. Her fikk vi satt et riktig fokus på utviklingsarbeidet innen demensomsorgen.


Kommunen har tilbud om:

 • Godt utdannede leger og sykepleiere som kan tilby tilpassede tjenester til den enkelte pasient
 • Pårørendeskole
 • Pårørendekafé som kan lette dagene for pårørende som både får informasjon om sykdom, men også støtte fra andre
 • Dagtilbud til hjemmeboende demente i Blengslia (grønn omsorg) 2 dager, fra januar 2010
 • Det har i mange år vært mulig å søke støttekontakt til både hjemmeboende demente og demente i institusjon
 • Overhalla deltar i demensnettverket i Midtre Namdal samkommune

 

I sykeheimen er det også gjort svært mye i perioden:

 • Ombygging og økning av plasser for demente fra 6 til 12 (fordoblet)
 • Med den nye avdelingen fikk vi differensiert tilbudet betraktelig med at vi kan både gjøre en lett skjerming til større skjerming
 • Det jobbes med utearealet, opparbeider en ny sansehage
 • Etter fordobling av plasser fikk vi også et avlastningstilbud til hjemmeboende demente

I tillegg har det vært en bevissthet på kompetanseheving inne og ute. En stor andel av våre ansatte har deltatt i demensomsorgens ABC.

 

Det jobbes godt videre:

 • I 2010 skrev vi demensplan 2015, den ble vedtatt av kommunestyret og inneholdt mange tiltak som alle er gjennomført i dag. Demensplan 2020 er neste mål.
 • Vi skal evaluere demensplan 2015 og skrive ny demensplan 2020
 • Har nye prosjekter i dag som går på kvalitet innen demensomsorgen (som vil bidra til å gi et enda bedre individuelt tilpasset tilbud)
 • Ansatte er svært engasjert og har høy kompetanse
 • Godt samarbeid mellom institusjon og hjemmetjeneste

 

Aktuelt

Demensomsorgen i Overhalla
Videoprosjekt om helhetlig demensomsorg
Se demensbarometerets resultater
Look to Overhalla - artikkel i Namdalsavisa
 

Demensteamet15.jpg
Fv.: Beate Galguften Aunet (enhetsleder hjemmetjenesten), Tone Tømmerås (psyk. sykepleier), Kirsten Svarliaunet (enhetsleder sykeheimen), Lena Moa (fagleder demensavdeling) og Bente Eidesmo (fagsjef helse/sosial).

Gratulerer med innsatsen!