På grunn av flom er Fylkesvei 401 stengt mellom Ranem bru og Opdal. Kvernø kjører tirsdag morgen fra Namsos og henter elever til normal tid så langt oppover sørsia som mulig. Bussen vil så kjøre via Namsos til Obus.