Kontakt oss


Besøk oss
Facebook
Hjemmesiden


Vår visjon er: positiv, frisk og framsynt!

Positiv
Slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker.  Være imøtekommende, en god medspiller og løsningsfokusert.

Frisk
Vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring.

Framsynt
Vi skal ha fokus på på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte.