Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av et variert og aktivt kulturliv i Overhalla.

De som kan søke om kulturmidler er enkeltpersoner, lag, organisasjoner og grendehus/kulturbygg med tilhørighet i Overhalla.

Barn og unge prioriteres i tildelingen.


Tilskuddstyper

Søkere prioriterer seg selv innenfor følgende kategorier:

  • Barn og ungdomsarbeid
  • Idrett
  • Musikk/teater/kunst
  • Eldre/funksjonshemmede
  • Kulturvern
  • Grendehus/kulturbygg
  • Andre tiltak


Søknad

Søknadsskjema kulturmidler (DOC) (PDF)

Skjema sendes til postmottak@overhalla.kommune.no

eller

Overhalla kommune
Administrasjonsbygget
Svaliveien 2
7863 Overhalla


Mer om kulturmidler (retningslinjer og saksbehandling)