Når man rammes av en kronisk sykdom, endrer livet seg – både for den som blir syk, og for de som står en nær. Sykdommen griper inn i hverdagen og setter nye betingelser for livsutfoldelsen. Flere sider av livet blir berørt av endret livssituasjon. På kurset får du mer informasjon om hvordan du kan leve best mulig med sykdommen. Du får også møte andre i lignende situasjon.
 

Høsten 2016 ønsker vi velkommen til et todagers kurs med følgende temaer:

 1. Om sykdommen
  Informasjon om de ulike sykdommene og hvordan forholde seg til dem (egen kursholder for hver diagnosegruppe)
   
 2. Ernæring
  Tips til et kosthold som bidrar til at kroppen fungerer best mulig.
  Undervisning ved kjøkkensjef Overhalla storkjøkken.
   
 3. Fysisk aktivitet
  Undervisning ved fysioterapeut.
   
 4. Mestre hverdagen
  Fysiske og psykiske reaksjoner på sykdom. Strategier for å mestre en endret hverdag. Samliv. Erfaringsutveksling.
   
 5. Vegen videre
  Presentasjon av ulike tilbud i Overhalla kommune og omegn.
  Pårørenderollen. Oppsummering og evaluering av kurset.
  Brukerorganisasjonene/brukerrepresentanter er til stede.


Kurset holdes
Onsdag 2. og 9. november kl. 11.00 - 15.00 på Overhalla Frivilligsentral.
 

Påmelding
Til frisklivskoordinator innen 26. oktober.
​Pris: 300 kr per deltaker.