Leder Vigdis Tømmerstrand
Telefonnummer  
Mobilnummer 958 50 762
E-postadresse vigdis.tommerstrand@hotmail.com
Postadresse 7860 Skage i Namdalen
Webside  
Mer informasjon/beskrivelse

Kasserer: Joralv Moa
Granvegen 2,  7863 Overhalla.
Mob: 404 64 177
E-post: joralvmoa@hotmail.com

Sekretær: Geirfinn Refsnes
Ferjemannsvn. 7, 7863 Overhalla.
Mob: 926 07 363
E-post: geirfre@online.no