SAKLISTE:

  1. Godkjenning av referat 3.11.

  2. Eldrerådets BUDSJETT 2016

  3. Aktivitetsplan - planlegging

Referat fra møtene er lagt ut og blir lagt ut her.