Utvalg 
September Oktober November Desember
Formannskapet
5. 3. 8. 5.
Kommunestyret
19. 17. 14. 19.
Komiteer MNS 18.   6.  
Samkommunestyret 22.   10.  

Møtene starter kl. 12.00.