Overhalla kommune har vedtatt en klima- og energiplan med ambisjoner i forhold til klimagassutslippsreduksjoner. Når det gjelder transport er busstransport et av de prioriterte områdene.
Det er ca 630 som daglig pendler fra Overhalla til Namsos, mens det er ca 150 som pendler fra Namsos til Overhalla. Tiltakene her dreier seg om å få styrket rutetilbudet og tilrettelegging for øvrig. Ambisjonen er å få vesentlig flere av pendlerne og andre reisende enn i dag til å bruke buss i stedet for privatbil.
En del av tilretteleggingen er å ruste opp busskur og informasjonstavler og parkeringsmuligheter i tilknytning til disse. Både Ranemsletta, Skage og Skogmo får nye busskur i 2010.

Se buss/kollektivtilbud
Mer om klima og miljø

Elevene fra kulturskolen synger "Vinsjan på kaia":

Ordfører Jostein Hildrum åpner:

Elevene avslutter med "Hjulene på bussen":