Leder Karen Hatland Hasselvold
Nestleder Svenn Ingar Viken
Mobilnummer 97 02 81 33
E-postadresse karen.hasselvold@bufetat.no
Webside www.overhalla-il.com
Bankkonto 4448.12.58119
Mer informasjon/
beskrivelse

Styret - navn og kontaktinformasjon