Leder Magne Rønning
Telefonnummer 742 85120
Mobilnummer  
E-postadresse  
Postadresse Lauvli
7860 Skage i Namdalen