Leder John Ove Aagård
Mobilnummer 901 90 240
E-postadresse ohn.ove.aagard@ntebb.no
Postadresse Skage Gård, Kjerkvegen 51, 7860 Skage i Namdalen