Org.kart sykeheimen_10

Hovedmålsetting for Overhalla sykeheim...

Vi har som målsetting å gi sykepleie, behandling, trygghet og omsorg av høy faglig kvalitet i forhold til den enkelte beboers funksjonsnivå. Vårt verdigrunnlag er basert på respekt og medbestemmelse for den enkelte, samt individuell behandling, likeverd og helhetstenkning.

Sykeheimen har 39 plasser. Pasientene er fordelt på 2 dobbeltrom og resten enkeltrom.

Klikk på lenkene for å se kontaktinformasjon:

Ta gjerne kontakt med oss!


Les mer om de enkelte tjenestene:
Hender (voksen)
Dagtilbud - aktivitetstilbud

Matombringing
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - langtidsopphold