Det kan fremmes forslag på et stort spekter mulige prisvinnere:

  • Enkeltpersoner og grupper som jobber med helse og omsorg
  • Enheter og avdelinger i kommuner og sjukehus
  • Andre tjenesteytere og instanser som oppleves å ha lagt ned en prisverdig innsats til beste for pasienter og brukere i Nord-Trøndelag


Pasient- og brukerombudet inviterer for femte gang befolkning, pasienter, brukere, organisasjoner, personell og tjenester til å foreslå kandidater. Begrunna forslag bes meldt pr. brev eller epost til:

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag
Postboks 2568, 7735 Steinkjer

eller: nordtrondelag@pasientogbrukerombudet.no


Statutter for prisen.