Brevstemmer mottas fra og med 2. mai og fram til valgdagen.

Velgere er selv ansvarlig for at stemmen sendes så tidlig at den er valgstyret i hende innen valgdagen 23. mai.


Framgangsmåte ved brevstemming

1. Du kan laste ned stemmeseddelen eller gjøre som beskrevet i pkt. 2.

Instruksjonsvideo med stemmeseddel:

2. På et passende hvitt ark, skriv på ett av følgende to mulige alternativ (eller la arket være blankt hvis du vil avgi blank stemme):

"Jeg ønsker at Overhalla fortsetter som egen kommune".

eller

"Jeg ønsker at Overhalla slås sammen med kommunene Namsos, Namdalseid, Fosnes, Flatanger og Høylandet".


Instruksjonsvideo uten stemmeseddel (du har skrevet ønsket alternativ på et ark):

 

3. Legg stemmeseddelen/arket i en blank konvolutt, og lim igjen konvolutten. (Du kan gjerne brette stemmeseddelen/arket for å få det ned i konvolutten.)
 

4. Legg deretter den blanke konvolutten i en ny konvolutt (omslagskonvolutt) og skriv følgende opplysninger utenpå omslagskonvolutten:

  • Rådgivende folkeavstemning 23. mai 2016 i Overhalla kommune, Svalivegen 2, 7863 Overhalla
  • Navn og adresse(i Norge)
  • Ditt fødselsnummer (11 siffer)
  • Skriv under med sted, navn og dato
  • Få et vitne til å bekrefte din identitet ved å skrive “Jeg bekrefter at det er (ditt navn) som avgir denne brevstemmen til Overhalla kommune.” på et eget ark som underskrives av vitnet. Denne bekreftelsen legges ned i omslagskonvolutten (sammen med den blanke konvolutten med stemmeseddelen. 

5. Legg omslagskonvolutten i en oversendelseskonvolutt som adresseres og sendes til:

Valgstyret i Overhalla,
Svalivegen 2,
7863 Overhalla
 

Mer om rådgivende folkeavstemning 2016