Forhåndsstemmegivning skjer på Administrasjonsbygget, Servicesenteret i 1. etasje, alle hverdager fra kl. 08.30 - 15.00.

Dessuten blir det forhåndsstemmegivning på Overhalla Helsesenter den 12. mai kl. 13.00 - 15.00. (alle som ønsker det kan også forhåndsstemme der).
Ta med legitimasjon!

Syke/uføre kan ringe og avtale med oss om å få stemme hjemme, ta kontakt for avtale (Tlf. 74 28 00 00 eller postmottak@overhalla.kommune.no)

Nedre grense for stemmerett er satt til 16 år (født i 2000).

 

Slik stemmer du:

Det brukes en stemmeseddel (2 alternativ) hvor du setter kryss ved ønsket svaralternativ: 

  • Jeg ønsker at Overhalla fortsetter som egen kommune

    eller

  • Jeg ønsker at Overhalla slås sammen med kommunene

    Namsos, Namdalseid, Fosnes, Flatanger og Høylandet

 

Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å stemme - Godt valg!

 

Mer om rådgivende folkeavstemning 2016