Leder

Signy Anne Sellæg

Mobilnummer 414 74 633
E-post

signy.selleg@gmail.com

Postadresse Ristadveien 87
7860 Skage i Namdalen
Styre Valg av nytt styre i Skage sogn sanitetsforening etter årsmøtet 27. februar 2016.

Leder: Signy Anne Sellæg
Kasserer: Kari Skjefte Hatland
Styremedlem: Bjørg Amdal
" : Hilde Aas
" : Anna Urstad
" : Birgit Sedeniussen
" : Kirsten Hildrum