Overhalla barne- og ungdomsskole: Alle elever starter 09.00.

Hunn skole: Alle elever starter 08.30

Skolefritidsordningene starter samme dag.

Oversikt over starttidspunkt skoleskyss fra skolestart høsten 2016.

Nyttige lenker: 
Skoleruta 2016-2017
Bestilling av skolemelk
Mer om skole og utdanning i Overhalla