Barnehage
Frist for søknader på barnehageplass i Overhalla kommune er 1. mars 2017. For barn som allerede har plass i barnehage i Overhalla, må det søkes på nytt hvis det er ønskelig med endret plasstype, eller ved ønske om overflytting til annen barnehage. Barn som fyller ett år i løpet av september, oktober eller november 2017, har rett til plass fra den måneden de fyller ett år, men det må søkes om plass i hovedopptaket, der ønsket oppstartdato legges inn.
NB! De som har sendt søknader men ikke har fått plass, trenger ikke å søke på nytt hvis søknaden opprettholdes. Elektronisk søknadsskjema for alle barnehager (også Gammelstua – privat barnehage) ligger her. Barnehagene tilbyr følgende plasstyper: 50 %, 60 %, 80 % og helplass.


Skolefritidsordning (SFO)
Frist for å søke på skolefritidsordningene er 15. mars 2017. Søknadsskjema ligger her. Disse typer plasser tilbys i skolefritidsordningen: 1-10 timer, 11-19 timer og 20 timer eller mer. Det må søkes om plass for hvert skoleår.


Kulturskolen
Overhalla kulturskole har søknadsfrist 10. april 2017Informasjon om tilbud og søknadsskjema (skjema åpnes for påmelding 1. mars).