Befolkningsutviklingen i Nord-Trøndelag viser store variasjoner. Samlet ble det i første kvartal 49 flere nordtrøndere. Figuren nedenfor viser utviklingen i den enkelte kommune:

Befolkningsendring 1kv16 N-T.PNG

Med 15 nyfødte og 9 døde i første kvartal fikk Overhalla et fødselsoverskudd på 6 personer. 37 innflyttet inn i kommunen mens 27 flyttet ut, slik at vi netto fikk en innflytting på 10 personer. I figuren nedenfor ser du hvordan tilsvarende fordeling og utvikling var i kommunene i Nord-Trøndelag i første kvartal:

Fødselsoverskudd og nettoinnflytting 1kv16 N-T[1].PNG

 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå - befolkningsendringer første kvartal 2016.