Er du innbygger i Overhalla kan du nå få tilskudd til kjøp av el-sykkel. Gjennom ordningen kan du få sponset 20% tilskudd (maks kr 3000,-) av den totale prisen på sykkelen.

Overhalla kommune ønsker både å redusere klimautslipp fra transport og å legge til rette for økt hverdagsaktivitet for bedre folkehelse. En ambisjon i Klima- og miljøplan 2014-19 er at Overhalla skal bli sykkelkommune nr. 1 i Namdalen. For mange kan el-sykkel være et reelt alternativ til bil.


Retningslinjer for ordningen - slik går du fram:

  1. Ordningen omfatter innbyggere i Overhalla kommune (innbygger på kjøpstidspunktet).
  2. Innbyggere kan få sponset el-sykkel med 20% av kjøpsprisen (maks kr. 3000),- (dette er en treårig ordning 2015-2017 med en totalramme på kr. 50.000,- pr. år).
  3. Ordningen er begrenset til 1 sykkel per husstand per år. Fristen for å søke i 2017 er 25. juni.
  4. Tilskuddet skal være utløsende og gis bare til sykler der det er gitt tilsagn og sykkel er innkjøpt etter at tilskuddsordningen hvert år er utlyst / det er åpnet opp for å søke og “Først-til-mølla”-prinsippet gjelder fra da og til søknadsfristen er gått ut eller den økonomiske rammen er brukt opp.
  5. Når du har bestemt deg for å kjøpe el-sykkel sender du inn elektronisk søknad om støtte.
  6. Du får deretter tilsagn inntil et visst beløp etter gjeldende kriterier (tilsagnet vil gjelde for én måned fra når du har mottatt det). Du velger selv hvilken butikk du kjøper hos.
  7. Når sykkelen er betalt, kan du få tilskuddet utbetalt ved å bruke "utbetalingsskjema tilskudd kjøp av el-sykkel". Utfylt utbetalingsskjema vedlagt kvittering for kjøpet leveres i servicesenteret i rådhuset.
  8. Den som søker forplikter seg samtidig til å kunne svare kommunen på spørsmål om sine erfaringer med el-sykkelen inntil 1 år etter mottatt tilskudd.
     

Du kan prøve/låne el-sykkel gratis hos G-sport Overhalla!

 

Aktuelle lenker:
10 gode grunner for å velge el-sykkel
Klima- og miljøplan Overhalla kommune
Sykkelstrategi 2015-2020

 

Ikke overbevist? Se duellen mellom ordfører Per Olav Tyldum på el-sykkel og brannbilen vår!:Fortsatt ikke overbevist? Muskler mot elkraft opp til Klompen (duell mellom Kim Riseth og Petter Vassli).