Nord-Norsk Mottakssenter AS skriver følgende i sin melding til kommunen:

UDI STOPPER ALL ETABLERING AV MOTTAK FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Norge har opplevd en kritisk periode med mange asylsøkere til Norge - både voksne og barn/ungdommer. For å løse denne utfordringen ble driftsoperatører og kommuner anmodet om å finne raske løsninger for opprettelse av mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

Nord Norsk mottakssenter AS  inngikk en avtale med Overhalla hotell i begynnelsen av desember og var klar til å iverksette en etablering medio januar. I begynnelsen av denne uken viste UDI sine prognoser at man var i ferd med å få dekning for behovet og besluttet at alle tilbud og planlagte etableringer skulle stoppes med øyeblikkelig virkning. Også det planlagte mottaket ved Overhalla hotell ble omfattet av beslutningen.

Nord Norsk mottakssenter takker både Overhalla kommune og Overhalla hotell for en usedvanlig positiv og konstruktiv instilling under planleggingen og forberedelsene til et nytt midlertidig hjem for ungdommer i nød.

Overhalla kommune tar dette til orientering.