Følgende anbefales influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykeheim

Barn og voksne med

 • diabetes mellitus, type 1 og 2
 • kronisk luftveissykdom
 • kronisk hjerte- og karsykdom
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • annen alvorlig eller kronisk sykdom 

Gravide

 • etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon


Det er ikke anledning til å vaksinere seg for lungebetennelse på samme dag.
Disse må bestilles hos fastlegen og settes der.

Husk: Vi må ha hele fødselsnummeret.


Hilsen Overhalla helsestasjon.