Her er forskjellige videoer fra prosjektet.

God fornøyelse!

 


1. Intervju med Dagfinn og Åse i forbindelse med ny barnehage:

 

 


2. Kulturprisen 2007:

<


 

3. Skriveboka, vikingweb:

 


 

4. Skriveboka, kap 4 Folket på Sæheim:

 


 

5. Presentasjon av politikere på Skagedagan 2007: