Elever - relevante spørsmål og problemstillinger

 • Er det OK å ta bilder av andre uten å spørre først? 
  Elevene må lære at det ikke er greit å ta bilder av folk uten å spørre først.
   
 • Passord: skal ikke deles med andre. Hvordan kan du passe på dette?
   
 • Du må snakke med en voksen om du opplever ubehagelige ting på nett. 
   
 • Hva må du tenke på når du bruker Facetime på læringsbrettet?
   
 • Husk at det er foreldrene dine som bestemmer hva du kan gjøre på nett, og hvor lang tid du kan bruke på nettet. Det samme gjelder på skolen, da er det læreren som bestemmer dette.
   
 • Hvordan kan du bli en god venn på nett?

Lærerveiledning

 • Digitale ferdigheter er definert som den femte grunnleggende ferdigheten og er et skoleansvar definert gjennom læreplanen L20.
   
 • Snakke med barna om bruk og de opplevelsene de har knyttet til digitale medier og teknologi. 
   
 • Øve med barna i å treffe valg som er fornuftige for dem selv og andre både off-og online.
   
 • Bidra til et bedre læringsmiljø ved å hjelpe barna til å tenke over hvordan de selv kan skape vennskap og ta avstand fra mobbing på nett og ellers.
   
 • Jobbe med passord.

Foreldremøter 1. trinn

Samarbeid med foreldrekontaktene: Sett av litt tid på alle foreldremøter til digitalt fokus.
Felles fokus gir størst sjanse til å lykkes, 

Fokusområder for deg som forelder:

 • Vær god rollemodell.

 • Vær sammen med barna dine på nett. 

 • Spør de om det har skjedd noe nytt på nettet i dag, på linje med at du spør hvordan det har vært på skolen. Ta tak i saker du oppdager på nett selv.

 • Prøv så godt du kan å oppdatere deg på det som skjer i den digitale utviklingen.

 • Innføre ladestasjoner for nettbrett og telefoner.

 • Ha fokus på aldersgrenser.

 • Spør alltid barna dine om lov før du legger ut bilde av de på nettet.
   
 • Snakk med dine barn om viktigheten av passord. Skriv ned koder og gjemme dem på en sikker plass.
   
 • Hva er ok tidsbruk på nettet for ditt barn? Pass på at de tar pauser minimum en gang i timen, avslutt en time før sengetid, evt innføre en nettfri dag i uken.
   
 • Ikke tillat at nettbrett eller telefon brukes i sengen.
   
 • Barna trenger hjelp med å gjøre innstillinger, snakke om opplevelser og til å vite hva som er lurt og ikke lurt på nett og mobil. 

Tips til foreldre:
Spill spillet Stjernekolonien sammen med ditt barn i alderen 6 - 9. år (Medietilsynet).