Elevene - Aktivitet i klassen

 • Elevene blir engasjert i å lage digitale kart i klassen.

 • Henge opp nettvettregler i klasserommet.

 • Bruk heftet «Vær en venn».

 • Husker du noe av de vi snakket om på 1. trinn som er viktig? 

Lærerveiledning

 • Snakke med barna om bruk og de opplevelsene de har knyttet til digitale medier og teknologi.
 • Øve med barna i å treffe valg som er fornuftige for dem selv og andre både off-og online.
 • Bidra til et bedre læringsmiljø ved å hjelpe barna til å tenke over hvordan de selv kan skape vennskap og stå opp mot mobbing på nett og ellers.
 • Lage digitale kart med klassen.
  Bruk heftet  "Vær en venn på nett"  - bestillingsside.
  (Redd Barna)
 • Fortell på foreldremøte om arbeidet med digitale ferdigheter og digital dømmekraft.
   
 • Jobb med grunnleggende digitale ferdigheter etter 2. trinn i L20 som naturlig del av fagene du underviser i.

 

L-20 - Støtte til digitale ferdigheter 2. trinn (eksempel)

Norsk

 • Lage tekster som kombinerer skrift med bilder

Engelsk

 • Bruke digitale ressurser for å oppleve språket via autentiske språkmodeller og samtalepartnere (engelsk)

Musikk

 • Leke med musikkens grunnelementer gjennom lyd og stemme, lage mønstre og sette sammen mønstrene til enkle improvisasjoner og komposisjoner, også med digitale verktøy.

Kunst og håndverk

 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid.

 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast.

 • studere form gjennom å tegne, male og fotografere.

 • skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale kunstverk.

 • forestille seg og beskrive framtiden gjennom tegning og modeller.

 • vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling.

Samfunnsfag

 • samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmål.

 • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan.

 • utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet.

 • samtale om moglegheiter og utfordringar ved digital samhandling.

 • utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverkar livet til kvarandre.

Foreldremøter 2. trinn

På 2. trinn handler det mye om å ha fokus på de samme tingene som året før, men barna er nå blitt ett år eldre og forstår lettere sammenhenger.

Fortsatt fokus på:

 1. Vær god rollemodell.
 2. Vær sammen med barna dine på nett. 
 3. Spør de om det har skjedd noe nytt på nettet i dag, på linje med at du spør hvordan det har vært på skolen. Ta tak i saker du oppdager på nett selv. Dette er en del av barneoppdragelsen.
 4. Prøv så godt du kan å oppdatere deg på det som skjer i den digitale utviklingen.
 5. Innføre ladestasjoner for nettbrett og telefoner.
 6. Ha fokus på aldersgrenser.
 7. Barna trenger hjelp med å gjøre innstillinger, snakke om opplevelser og til å vite hva som er lurt og ikke lurt på nett og mobil. 

Lærer forteller litt om arbeidet med metodeheftet "Vær en venn på nett"

Vis innholdet på nettsiden "dubestemmer.no"