Elever - Samtale i klassen

 • Snakk med med dine foreldre om spill og spilling på nett. Hvorfor er det ikke så lurt å bruke en del av spillene du finner på nettet?
 • Har du hørt ordet nettmobbing? Hva kan dette være?
 • Sosial på nett. Hva betyr det?
 • Hvorfor tror du det er aldersgrenser på spill og sosiale medier?
 • Har du hørt ordet personvern?
 • Har du noen ganger opplevd noe ekkelt på nett? Hva var det du opplevde?
 • Ikke alt som står på nett er sant. Hvordan kan du finne ut om det som står på nett er sant?

Lærerveiledning

 • Bruk Redd Barna sin nettside om nettvettregler til å prate om temaet med elevene.
   
 • Snakk med elevene om konsekvenser av å dele bilder og informasjon på nett - personvern.
   
 • Snakk med elevene om spill.
  Ikke alt som er i spillverdenen er ok. 
   
 • De første samtaler om aldersgrenser.
   
 • Repeter temaer fra 1. og 2. trinn

 

 

L-20 - Støtte til digitale ferdigheter 3. trinn (eksempel)

Matematikk
 • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel knytte til koordinatsystemet.

Foreldremøter 3. trinn

Diskutèr med andre foreldre digitale utfordringer i hverdagen. Hvordan kan dere sammen bli "sterke" og hjelpe barna på deres digitale ferd på beste måte?

 • La foreldre diskutere i grupper egne erfaringer, praksis og utfordringer.
  Etter foreldremøte: klassekontakter skriver referat som refererer det viktigste som er drøftet på møtet. 
 • Repeter fokusområdene for 2. trinn. Hvilke utfordringer møter foreldrene knyttet til disse? 
 • Husk at du er forbilde og at mobil og nettbrett kan være en tidstyv.
 • Husk sikkerhetsinnstillinger.
  Se Barnevakten: Sosial på nett.
 • Dere kan velge et tema fra Redd barna sin veileder.
 • Se Politiet sin nettside om "Seksuell utnyttelse av barn på internett"
  Her finner du bl a hva "Child Grooming" er.
  (politiet.no)

 

Redd Barna sin veileder kan være fin å bruke.
"Snakk om nettvett på foreldremøtet"
Et ressurshefte til bruk på foreldremøtet.