Elever - Samtale i klassen

 • Hvem møter du på nett?
  Husk at det kan være andre enn det de gir seg ut for å være.
  Vet du alltid hvem du møter på nett?
 • Tør du å si nei eller si fra hvis det skjer noe i klasserommet som oppleves ekkelt for medelever?
 • Du legger igjen digitale spor- cookies. Hva kan du om personvern?
 • Vet du hva som kan publiseres av andres personlige opplysninger?
 • Snapchat og lignende:
  Ikke sende ting som kan skade andres følelser på kort eller lang sikt!
  Hva tror du kan skade andre sine følelser?

Lærerveiledning

 • Bruk videoene "Det er lett å lyve på nett" (Redd Barna)
  og "Tør du" (Unicef)
 • Gjennomfør samtaler med elevene.
 • La elevene jobbe individuelt og i grupper for å lage en klasseplakat om hva som er OK og ikke OK på nett.
 • Jobb med grunnleggende ferdigheter etter 6. trinn i L20
 • Begynn å jobbe med målene for digitale ferdigheter etter 7. trinn i tillegg til ferdighetene i matematikk for 6. trinn.
  (Se lærerveiledning for 7. trinn)

 

L-20 - Støtte til digitale ferdigheter 6. trinn (eksempel)

Matematikk

 • utforske og beskrive symmetri i mønster og utføre kongruensavbildingar med og utan koordinatsystem.
 • bruke ulike strategiar for å rekne ut areal og omkrins og utforske samanhengar mellom desse.
 • bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar.
 • bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster.

Foreldremøter 6. trinn

Hvilke rutiner kan du ha i din heim for å unngå at dine barn oppretter kontakter på nettet de ikke bør gjøre?

 • Hvem møter dine barn på nett? Husk at det kan være andre enn det de gir seg ut for.
 • Samtale om hvilke rutiner foreldre kan ha for å unngå at barna oppretter kontakter som kan føre til uheldige situasjoner for barna.
 • Snakk om hvordan digital mobbing og uttalelser på nett kan skade andre.
  Både på skolen og i fritiden.
 • Om digital mobbing
  (FUG - Foreldreutvalget for grunnskolen)
 • Foreldretips om TikTok, Instagram, Snapchat og Youtube
  (Medietilsynet)