Elever - Samtale i klassen

 • Er det greit at andre legger ut noe om deg på nett?
 • Legger du ut noe om andre på nett uten at du har spurt dem om lov?
 • Kan ting som legges ut på nett om deg eller andre ha betydning senere i livet? 
 • Spiller gutter mer enn jenter på nett?
 • Hvis du ikke spiller spill, hva bruker du nettet til da?
 • Hvor mye tid synes du det er greit å bruke på dataspill?
 • Hva mener du er mest positivt med spilling på nett?
 • Spiller du mest alene eller sammen med andre?

Lærerveiledning

L-20 - Støtte til digitale ferdigheter (eksempel)

Matematikk (8. trinn)

 • utforske, forklare og samanlikne funksjonar knytte til praktiske situasjonar
 • representere funksjonar på ulike måtar og vise samanhengar mellom representasjonane
 • utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering

Støtte til digitale ferdigheter etter 10. trinn (eksempler)

Foreldremøter 8. trinn

Du som forelder har mulighet til hjelpe din ungdom til å sette grenser for hva som er OK på nett og for å få til gode vaner m h t dataspilling og nettbruk generelt.

 • Personvern og fokus på hva følgende av feil nettbruk kan føre til er det viktig at foreldre engasjerer seg i når barna starter ungdomstiden.
 • Ta praten om nakenbilder og porno med dine barn!
  Se "Nakenbilder og porno"
  (Medietilsynet)

 • Hvis uheldige bilder/annet har havnet på nett. Hvordan kan innhold på nettet slettes?
  Se veiledninger på nettsiden slettmeg.no.

 • Lurer du på om barnet ditt har blitt spilleavhengig?
  Se artikkel fra Blå Kors