Elever - Samtale i klassen

Noen kan være slemme mot deg eller andre på nett, f eks ved å sende en snap med innhold som kan skade andre.
Hva gjør du med dette?

 • Lar du det bare passere?
 • Snakker du med noen?
  I så fall hvem?
 • Opplever du ofte innhold  på nett som du vet ikke er bra?
 • Det var bare for å "tulle". Hvor mye mener du at du kan "tulle" på nett?
 • Snakker du noen gang med foreldrene dine om ekle ting på nett?

Lærerveiledning

 • Fokus på "kjipe" ting som distribueres
  med en snap eller andre sosiale medier.
 • Få elevene til å engasjere seg individuelt og i gruppe for å få opp bevisstheten om hva ungdommer må gjøre hvis ting som kan såre deg eller andre dukker opp på nettet.
 • Til hjelp i dette arbeidet kan du bruke:
  "Ti tips hvis noen er kjipe på nett"
  (Ung.no)
 • Uønskede hendelser på nett kan få store konsekvenser,
  Bruk innholdet under  "Uønskede hendelser"  på nettstedet dubestemmer.no
  Her finner du faktastoff, diskusjonsoppgaver, filmen ("Jeg vet hva du gjorde") og egenoppgaver
 • Læringsmiljøsenteret forklarer "Digital mobbing" (Video 6 minutter)
 • Utfordringer knyttet til nettbruk kan kobles til arbeidet rundt temaet "Seksualitet". Undervisningsopplegg om seksualitet kan bestilles fra sexogpolitikk.no

 

 

 

L-20 - Støtte til digitale ferdigheter (eksempel)

Matematikk (9. trinn)

 • utforske og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske problemstillingar påverkar løysingar.
 • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet.
 • finne og diskutere sentralmål og spreiingsmål i reelle datasett.
 • utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt.
 • berekne og vurdere sannsyn i statistikk og spel.
 • simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne sannsynet for at noko skal inntreffe, ved å bruke programmering.

Støtte til digitale ferdigheter etter 10. trinn (eksempel)

Foreldremøter 9. trinn

Mobbing i ungdomstiden kan sette dype og i verste fall uopprettelige spor.
Samhandling mellom heim og skole er særdeles viktig i ungdomsskoleårene. 

 • Hva er egentlig mobbing?
  Den nyeste definisjonen på dette er:
  "Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning".
  (Lund, Helgeland, Kovac, 2017 )
 • Læringsmiljøsenteret forklarer "Digital mobbing" (Video 6 minutter)
 • Selv om mobbing har vært tema tidligere i skoleløpet, så må foreldre være spesielt på vakt i ungdomsskoletiden! I disse årene kan mobbing og uheldig digital aktivitet ta nye veier. 
 • Snakk ofte med din ungdomsskoleelev om skolemiljø og om det som foregår i fritiden