Besøk oss på Facebook
Kontakt oss
Besøksadressen vår er Melavegen 5.

Det satses mye på å gi elevene et godt undervisningstilbud gjennom dyktige ansatte og et godt tilrettelagt læringsmiljø. Kommunen har det siste året blitt lagt merke til gjennom innføring av personlige læringsbrett for alle elever i grunnskolene og deltakelse i den nasjonale satsningen «Realfagskommune».


Vår visjon er positiv, frisk og framsynt!


Positiv

Slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker.  Være imøtekommende, en god medspiller og løsningsfokusert.


Frisk

Vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring.


Framsynt

Vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte.