Besøk oss på Facebook
Kontakt oss
Besøksadressen vår er Melavegen 5.

Det satses mye på å gi elevene et godt undervisningstilbud gjennom dyktige ansatte og et godt tilrettelagt læringsmiljø. Kommunen har det siste året blitt lagt merke til gjennom innføring av personlige læringsbrett for alle elever i grunnskolene og deltakelse i den nasjonale satsningen «Realfagskommune».
 

Vår visjon:

Hunn skole skal være en arena for trivsel, trygghet, leik og læring!

Den skal oppfylle Drømmen om Den Gode Skole:

  • Varme og empati
  • Forventninger til elevene
  • Gir tilpasset opplæring
  • Gode relasjoner (elev-elev, voksen-elev, voksen-voksen)
  • Kollektivt ansvar («Vi-skole»)
  • En skole i stadig utvikling (utviklingsorientert)