Følgende er valgt for perioden 2015-2019:
 

Representant: Ordfører Per Olav Tyldum
Vararepresentant: Lene Lervik Glømmen