Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Har du allerede en barnehageplass, og ønsker å fortsette med samme type plass, er det ikke nødvendig å søke på nytt.
 

Aktuelle lenker:

Betalingssatser
Forsikring av barn i barnehager og skoler i Overhalla
Søknadsskjema barnehageplass
Søknad om redusert betaling og gratis kjernetid
Vedtekter
Regler for opptak i kommunale barnehager
Logoped - henvisning
Generell info om barnehageplass