Visjon: - Positiv, frisk og framsynt

 

Denne visjonen kan blant annet forstås slik og gi følgende konsekvenser (ikke uttømmende):

Positiv - slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker. Vi er en imøtekommende og løsningsfokusert medspiller...

Frisk - vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring...

Framsynt - vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte...


Se også: Kommuneplanens hovedmål og delmål...

 

 

 

Illustrasjon kommuneplanen