Kontakt oss

Helsestasjonens mål er sammen med foreldrene å fremme barnets helse, trygghet og utvikling.

  • Vi er et lavterskeltilbud
  • Vi har direkte oppfølging til barn og foreldre
  • Vi tilbyr familiesamtaler
  • Vi kan bidra med å hjelpe til å finne fram i hjelpeapparatet
  • Vi kan koordinere ulike tjenester