Kontakt oss

Teknisk avdeling


Følgende forskrifter gjelder

Teknisk forskrift (TEK 10) 
Saksbehandling og kontroll (SAK 10) Godkjenning av foretak (GOF) inngår i SAK 10

Enkelte tiltak er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling. Ved godkjenning av byggesaker skal, som hovedregel, utslippstillatelse være godkjent parallelt med byggesaken. Det skilles mellom søknad med og uten ansvarsrett.


Aktuelle lenker

Avgiftsregulativet - saksbehandlingsgebyr byggesak