Kontakt oss
Teknisk avdeling


Følgende forskrifter gjelder
Teknisk forskrift (TEK 10)  
Saksbehandling og kontroll (SAK 10) Godkjenning av foretak (GOF) inngår i SAK 10

Enkelte tiltak er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling. Ved godkjenning av byggesaker skal, som hovedregel, utslippstillatelse være godkjent parallelt med byggesaken. Det skilles mellom søknad med og uten ansvarsrett.


Aktuelle lenker
Avgiftsregulativet - saksbehandlingsgebyr byggesak