mentalhelse-logoKontakt oss

Her kan du ta en kopp kaffe eller te, slå av en prat eller delta i små aktiviteter (se vår brosjyre

Føler du at dette er noe for deg, men synes det er vanskelig å gå alene, så ta med deg noen - f.eks. ektefelle, kamerat eller venninne. Det er ingen aldersgrense - ingen krav.    

Dagsenteret kan tilby:

  • sosialt samvær
  • enkel servering
  • hobbyaktiviteter
  • turgruppe
  • tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier


Mental Helse er en landsdekkende, politisk og religiøst nøytral organisasjon, og har som formål å bedre livsvilkårene for personer med psykiske lidelser. Statistikken viser at 1/3 av landets befolkning har en eller annen form for psykisk sykdom, - det vil si at hver tredje nordmann blir rammet en gang i livet.

Oversikt over kommunale dagsenter/aktivitetstilbud.