Senteret samarbeider med lokalt næringsliv og gir tilbud om veiledning til ansatte i omstilling. Karriereveiledning kan være et virkemiddel for å beholde og videreutvikle riktig kompetanse, og redusere sykefravær og utstøting.

Besøk nettsidene til Karrieresenteret i Nord-Trøndelag
Nettsidene er for elever, studenter, voksne i eller utenfor arbeidslivet, bedrifter og for alle som til daglig arbeider med karriereveiledning.

 

Ønsker du karriereveiledning?
Det er mulig å avtale time med veileder Hege Jansen på kommunehuset i Overhalla - ta kontakt via mobil/e-post for nærmere avtale.

Karriereveileder
Hege Jansen
Telefon 97 43 00 17
E-post hege.jansen@ntfk.no