1. Ordfører
 2. Rådmann
 3. Teknisk sjef
 4. Kommuneoverlege
 5. Skog- og miljøvernsjef
 6. Fagsjef oppvekst
 7. Fagsjef helse
 8. Økonomisjef
 9. Kultursjef
 10. Lensmannen
 11. Områdesjef for heimevernet
 12. Overhalla Røde Kors
 13. Sanitetsforeningens omsorgsberedskapsgruppe
 14. Veterinær
 15. Sivilforsvaret
 16. Brannsjef (interkommunale brannvesenet)