Følgende velges for perioden 2015 - 2019:
 

Sakkyndig nemnd:

Medlemmer:

Leder:             Frank Jensen
Nestleder:       Merete Aune
Medlem:         Inge Olav Rosendal

Varamedlemmer:

1. vara:            Tove Heggås
2. vara:            Otto Moa
3. vara:            Ann Helen SkistadSakkyndig klagenemnd:

Medlemmer:

Leder:             Magne Lysberg
Nestleder:       Lise Vannebo
Medlem:         Erlend Lande Lilleberre

Varamedlemmer:

1. vara:            Per Jostein Risvik
2. vara:            Margrethe Skilleås
3. vara:            Ove Vannebo