Følgende er valgt som medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015 - 2019:

 Medlemmer
 1. Astrid Marie Bakken, Overhalla LHL (leder fra 14.6.12)
 2. Margaret Weglo, Administrasjon Helse
 3. Pål Kleven, Kommunestyrerepresentant
 4. Birger Havstein, Hørselslaget
 5. Randi Nystad, Mental Helse
   

Varamedlemmer

 1. Dagmar Lassemo, Hørselslaget
 2. Jon Heir, Administrasjon Helse
 3. Sheila Ramsvik, Overhalla LHL
   

Møter 2018:
Referat fra møte 14.6.

Møter 2017:
Referat fra møte 2.5.

Møter 2016: 

Referat fra møte 20.1.
Referat fra møte 16.3.
Referat fra møte 16.6.


Eldre møtereferater og mer informasjon