Kontaktinformasjon:

Konfliktrådet Trøndelag, avd. Steinkjer

nordtrondelag@konfliktraadet.no

Besøksadresse: Sannangata 3, 7713 Steinkjer

Postadresse: 7713 Steinkjer