For perioden 1.1.17 - 31.12.20 er følgende valgt som meddommere for Tingretten:

Kvinner:  

 1. Siv Sandvik Moe, omsorgsarbeider/psykiatrisk hjelpepleier, Skage
 2. Anne Lise Grande Vollan, sosionom, Skage
 3. Åse Ferstad, ingeniør, Overhalla
 4. Ann Gregersen, gartner/Sekretær/skoleassistent, Skage
 5. Laila Helstad, lærer, Skage 
 6. Jorunn S. Lysberg, sykepleier, Overhalla
 7. Mette Olsen Rian, kokk, Overhalla
 8. Karin Svarliaunet, konsulent, Overhalla
 9. Bodil Lian Hildrum, sykepleier, Overhalla
 10. Solvår Rustad Rian, sekretær/fotpleier, Overhalla

Menn:

 1. Jan Ståle Viken Flått, selvstendig næringsdrivende/restaurant og eiendom, Overhalla
 2. Arthur Skage, kundemottaker, Skage
 3. Knut Skåle,organisasjonsarbeider, Overhalla
 4. Arne Risvik, fysiokjemiker, Øysletta
 5. Stein Grønnesby, lærer, Skage
 6. Helge Ramstad, selger, Overhalla
 7. Morten Nordal, selvstendig næringsdrivende, Skage
 8. Nils Furre, bonde, Overhalla
 9. Rune Petter Stene, Bonde, Overhalla
 10. Harald Petter Risvik, miljøarbeider, Overhalla