For perioden 2015 - 2019 er følgende valgt:


Representant: Lene Lervik Glømmen

Vararepresentant: Margrete Skilleås