For perioden 2015 - 2019 velges følgende som kommunens medlemmer til representantskapet for Midtre Namdal Avfallsselskap:

Medlem: Ordfører Per Olav Tyldum

Varamedlemmer

  1. Lene Lervik Glømmen
  2. Johan Tetlien Sellæg