Stortinget har vedtatt ny vergemålslov. Fra og med i dag 1.juli 2013 er Fylkesmannen ny lokal vergemålsmyndighet.

Formålet er økt rettssikkerhet, økt rettslikhet og økt kvalitet i vergemålsforvaltningen. For å få til dette har det vært behov for å gjøre omfattende endringer i både regelverk og organisering av vergemålsområdet – Vergemålsreformen.

Vergemålsforvaltningen har med dette blitt en statlig virksomhet ved at Fylkesmennene overtar ansvar og oppgaver fra dagens overformynderier i kommunene.


Kontakt:

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER, eller ring på 74 16 80 00.