Følgende velges for perioden 2015 - 2019:


Ranemsletta barnehage:

Medlemmer:

 1. Karoline Heia   
 2. Astrid Riibe Kleven

Varamedlemmer:

 1. Gunn Gravseth-Lysberg 
 2. Tor Arne Bjørgum


Skage barnehage:

Medlemmer:

 1. Sølvi Pedersen Skogseth  
 2. Kjersti Lervik    

Varamedlemmer:

 1. Jo Morten Aunet
 2. Ove Vannebo
   

Moamarka barnehage:

Medlemmer:

 1. Erlend Lande Lilleberre           
 2. Eivind Moa 

Varamedlemmer:

 1. Magnus Toresen
 2. Astrid Selnes 
   

Hunn skole:

Medlem: Trond Petter Ristad
Varamedlem: May Storøy


Overhalla barne- og ungdomsskole:

Medlem: Lene Lervik Glømmen
Varamedlem: Gunn Gravseth-Lysberg


Overhalla Kulturskole:

Medlemmer:

 1. Sveinung Aune
 2. Marianne Øyesvold

Varamedlemmer:

 1. Olav Andreas Opdal
 2. Hege Saugen