Følgende velges som medlemmer for valgperioden 2015 - 2019:


Formannskapet velges som trafikksikkerhetsutvalg.


Arbeidsutvalget:

Ola Landsem, kommunestyremedlem
Asbjørn Hagerup (AP) velges som varamedlem