Følgende velges som representant og vararepresentanter til representantskapet i de 2 selskapene for perioden 2015 - 2019:


Representant:            

Ordfører Per Olav Tyldum

 

Vararepresentanter:

  1. Lene Lervik Glømmen
  2. Johan Tetlien Sellæg